Magyar Országos Elektromos Fűtés szövetség Etikai kódex

Etika szó jelentése:

1, Erkölcsi szabályok rendszere, amelyek az adott hivatás gyakorlásához kapcsolódnak, és a szakterület művelőinek be kell tartani annak érdekében, hogy az ott tevékenykedők képesek legyenek alkalmazni azokat a módszereket, eljárásokat (technológiát), amelyek szükségesek ahhoz, hogy munkájuk során magas minőségű, kiváló eredményeket érjenek el.

2, A felelősség tana. Azon önként és tudatosan vállalt szabályok, életmódot szabályozó elvek rendszere és vizsgálata, amelyek meghatározzák egy személy, csoport hozzáállását, magatartását

Magyar Országos Elektromos Fűtés Szövetség Etikai kódex

Ezennel elkötelezzem magam a következő etikai és kivitelezési kódexnek, és fogadom, hogy mindig betartom!

– Mindennapi tevékenységeim során az etikus és jogkövető magatartás példaképeként járok el
– Csak olyan terméket értékesítek, és olyan szolgáltatást nyújtok, amit magam is elvárnék.
– Kommunikációmban nem becsmérlem a konkurens cégeket, termékeket, nem használok a fogyasztók megtévesztésére alkalmas eszközöket
– Korrekt, megbízható cégként működök
– Felelősen és megbízhatóan végzem a munkámat
– Konkurens cégeket nem ellenségnek, hanem versenytársnak tekintem
– Az általam forgalmazott és telepített szolgáltatások után a piacon elvárható magas színvonalon nyújtok garanciális feltételeket
– Elismerem a fellelőségem a természeti erő-források használata, a környezet megváltoztatása és a káros anyagok kibocsátása terén
– Az ügyfél céljának a legjobban megfelelő terméket és szolgáltatást nyújtom
– Szakmai tudásomat folyamatosan bővítem, hogy teljesen napra kész legyek a szakmámban
– Elkötelezett vagyok a szakmám iránt, és az etikai kódex betartására
– Folyamatosan jó kapcsolatot ápolok ügyfeleimmel, üzlettársaimmal, és a szakma résztvevőivel
– Elhatárolódok, minden olyan tevékenységtől, amivel az ügyfelet, vevőt megkárosítanám
– Folyamatos kétirányú kommunikációt tartok fent az ügyfelekkel
– Csak olyan tevékenységet végzek, amihez megvan a szükséges szakképzettségem és tapasztalatom
– Nem teszek határozatlan, vagy félrevezető ígéretet, nem teremtek bizonytalan helyzetet
– Ügyfelek részére megfelelő információt biztosítok a termékemről, szolgáltatásomról
– Nem értékesítek olyan termékeket, amelyek alaptalanul, a fogyasztókat megtévesztve utalnak az eredeti termékre, vagy szolgáltatásra.
Törekszek a vásárlói reklamációk minél gyorsabb elintézésére.